ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการนราธิวาส การเดินทางหากมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากเส้นทางปัตตานี เมื่อถึงสี่แยกศูนย์บริการตรีเพชรอิซูซุ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์ราชการจากนั้นขับตรงไปจนสุดทาง เมื่อถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะอยู่ด้านขวามือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

Faculty of Science and Technology

Princess of Naradhiwas University, 99 Moo 8 Khokkian Meung, Narathiwat 96000

 073 709 030 ต่อ 3100
 086 4842432
 http://www.st.pnu.ac.th
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 SciTech.PNU