previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต

ดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอให้คำมั่นว่าจะนำพาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม มีคุณภาพดี และจะปฏิบัตราชการโดยยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต

ดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มเติม

หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท

หลักสูตรทั้งหมด

การเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้โดยคลิกปุ่มด้านขวา

 1. ข่าวการศึกษา
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 4. ข่าวรับสมัครงาน
 • ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจากความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่ทำหรือเรียนรู้
  นูรอห์ เต๊ะ ครูผู้สอน โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
  (บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • 1
 • 2
 • 3