นักเรียนรับรางวัลในการเขียนเรียงความหัวข้อเรื่อง…แม่ 4 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อเรื่อง…แม่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวสิษฐ์พล ศรีจันทร์ ชื่อผลงาน มนุษย์แม่ของผม รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ นายฮัมซาร์ เจะแต ชื่อผลงาน แม่ของผมชื่ออุสนา รางวัลชมเชยลำดับที่ 4 ได้แก่ นางสาวนิอัสมีฮาน นิเซ็ง ชื่อผลงาน ผู้หญิงคนเดียวที่จะบอกรัก รางวัลชมเชยลำดับที่ 5 ได้แก่ นางสาวกูดานีลา ประกอบการคดี ชื่อผลงาน แม่ของฉันคือที่หนึ่ง อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์ ดร.ปริยาพิม ฉลองเดช รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวด ในการเขียนเรียงความภายใต้หัวข้อเรื่อง…แม่ ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ด้วยค่ะ🥰👏