แหล่งทุน เรื่อง ทุนสนับสนุน (บาท) ผู้รับผิดชอบ
ภายใน การใช้ประโยชน์จากสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดเพื่อบำบัดน้ำเสีย 390,000 อ. ดร.นุรอามาลี ดีนามอ
ภายนอก โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (Social Innomation Driving Unit) 4,000,000 ผศ. ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
แหล่งทุน เรื่อง ทุนสนับสนุน (บาท) ผู้รับผิดชอบ
ภายใน การศึกษาปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาสมุนไพร 15,000 อ. ดร.นุรอามาลี ดีนามอ
ภายนอก จากเปลือกเมล็ดยางพาราสู่นวัตกรรมการผลิตผงคาร์บอน 510,000 ผศ. ดร.สาลูมา สมานหมาน
ภายนอก นวัตกรรมรักนกถัั่งเช่า 140,000 ผศ. ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
ภายนอก โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 120,000 ผศ. ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
ภายนอก โครงการ Business Brotherhood 1,400,000 ผศ. ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
แหล่งทุน เรื่อง ทุนสนับสนุน (บาท) ผู้รับผิดชอบ
ภายใน การคัดแยกเชื้อสเตรปโตมัยซีทจากดินต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคไหม้ในข้าวหอมกระดังงา 14,851 ผศ. ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
ภายนอก Research Gap Fund ร่วมกับบริษัท เวย์ เนเชอร์ แอนด์เฮิร์บ 1,235,000 ผศ. ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
ภายนอก โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 500,000 ผศ. ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
ภายนอก โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 137,500 ผศ. ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
ภายนอก การศึกษารูปแบบการเมืองและการปกครองและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ 102,767 อ. วาริน นาราวิทย์
แหล่งทุน เรื่อง ทุนสนับสนุน (บาท) ผู้รับผิดชอบ
ภายใน โครงการวิจัยลักษณะทางกายวิภาคของพืชให้เส้นใยบางชนิดในจังหวัดนราธิวาส 1,500,000 อ. ดร.สุทธิรัตน์ ขาวปากรอ
ภายนอก การสังเคราะห์และศึกษาโครงสร้างสารประกอบของ Zn (II) กับลิแกน 3- Amino2-(phenylazo) pyridine 376,000 อ. ดร.สุพจนี แสนสุข
ภายนอก การศึกษาลักษณะสมุนไพรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา สำหรับโรงอบตากแห้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้รักษาตามแนวแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ 235,000 อ. ดร.สุพจนี แสนสุข