ห้องคอมพิวเตอร์ 40 ที่นั่ง

ห้องคอมพิวเตอร์ 40 ที่นั่ง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่นั่ง

Date

06 มิถุนายน 2562

Tags

ห้องปฏิบัติการ