ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 088-799-1914