ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ในลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในลำดับสำรอง เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2567 ยืนยันสิทธิ์ออนไลน์ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ https://admission.pnuwit.pnu.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 088-799-1914