การเตรียมความพร้อมในการมอบตัวนักเรียน โรงเรียนมนร.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

การเตรียมความพร้อมในการมอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 088-799-1914