ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั่วไป โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มนร. วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั่วไป โดยส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมการประเมิน ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. โดย Scan ไฟล์นามสกุล PDF ส่งมายัง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 088-799-1914