ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “ สนุกกับการเรียนรู้ อยู่ห้องปฏิบัติการเคมีอย่างไรให้ปลอดภัย” ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 19 ปี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “ สนุกกับการเรียนรู้ อยู่ห้องปฏิบัติการเคมีอย่างไรให้ปลอดภัย” โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 19 ปี) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องST202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์