ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน Science and Technology Conference 2024 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 19 ปี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน Science and Technology Conference 2024 For BCG Economy and Sustainable Development Goals: SDGS ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 19 ปี) ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์