ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 19 ปี

รายชื่อผู้สมัครแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 19 ปี