ประกวดภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ 2564

การแข่งขัน
shortfilm_thumb
วันที่: 20 มิถุนายน 2563

การประกวด “หนังสั้นวิทยาศาสตร์ หัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัว ครั้งที่ 3” ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการเสนอความคิดและจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเพื่อเป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพราะว่า“วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัว”

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (รวมระดับทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย) หรือเทียบเท่า
 2. ทีมละ 5 คน (ต้องมีจำนวนครบ 5 คน)

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด พร้อมระบุชื่อสมาชิกภายในทีมทั้ง 5 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลังจากส่งใบสมัคร)
 2. จดหมายยืนยันลิขสิทธิ์ของภาพและเพลงประกอบที่ใช้ในภาพยนตร์สั้น
 3. เอกสารประกอบการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

รายละเอียดการประกวดและส่งผลงาน

 1. กิจกรรมการประกวดจะกระทำผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 2. ให้ระบุชื่อเรื่อง แนวคิด (Concept) คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ เรื่องย่อ (Plot) โดยเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ในแบบฟอร์มตามใบสมัคร
 3. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 ทีมและแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน
 4. รายละเอียดการจัดทำภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์
  • ความยาวภาพยนตร์ 8 – 10 นาที
  • ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ทั้งโครงเรื่อง ภาพและเสียงโดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลง หากพบว่ามีการลอกเลียน/ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายโดยไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
  • ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
  • ต้องมีคำบรรยายภาษาไทย (Subtitle) กำกับ ถ้าใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยในการนำเสนอ ต้องใส่คำบรรยายที่แปลเป็นภาษาไทย
  • เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในเชิงเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมที่ดีงาม
 5. ให้อัพโหลดผลงานที่ต้องการส่งประกวดผ่านเว็บไซต์ยูทูป ความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่าระดับ HD (1280x720, 25 fps) ตั้งสิทธิ์การเข้าชมเป็นแบบสาธารณะหรือแบบเฉพาะผู้ที่มีลิงก์ จากนั้นส่งลิงก์ผลงานพร้อมไฟล์เอกสารการสมัครให้กับผู้จัดการประกวดตามช่องทางที่กำหนด
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกผลงานถือเป็นสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถนำมาแก้ไข ดัดแปลง หรือจัดทำซ้ำและเผยแพร่สู่สาธารณะได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 7. หากมีทีมที่ส่งผลงานน้อยกว่า 3 ทีม ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการงดการประกวดในครั้งนี้ โดยแต่ละทีมยังคงสามารถนำผลงานส่งเข้าประกวดได้ในการประกวดครั้งถัดไป

การสมัครและส่งผลงาน

 1. ส่งใบสมัครและผลงาน ไปยังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. ระบุรายละเอียด ดังนี้
   ส่งใบสมัคร
   ระบุหัวข้ออีเมล “ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 (ส่งใบสมัคร)” พร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครฉบับสแกนที่มีลายเซ็นของสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษา
   ส่งผลงาน
   ระบุหัวข้ออีเมล “ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 (ส่งผลงาน)” พร้อมระบุชื่อทีมตามใบสมัคร และแนบลิงก์คลิปหนังสั้นที่อัพโหลดทางยูทูบ
 3. เมื่อส่งผลงานแล้ว หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 3 วันทำการ สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 08-9734-1958 ในวันและเวลาราชการ
 4. การประกาศรายชื่อและผลการประกวด สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.st.pnu.ac.th และเพจ ScienceWeek_PNU

การตัดสิน

 • รอบคัดเลือก
  • คะแนนจากคณะกรรมการ คิดเป็น 100%
 • รอบ 3 ทีมสุดท้าย
  • คะแนนจากคณะกรรมการ คิดเป็น 80%
  • คะแนนจากตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ คิดเป็น 20%
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

การรับรางวัล

 1. ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมารับรางวัลได้ตามวันและเวลาที่ผู้จัดการประกวดกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนผู้รับเงิน (ต้องเป็นสมาชิกภายในทีมหรืออาจารย์ผู้ควบคุมทีม) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยการรับรางวัลจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
 2. หากไม่ส่งหลักฐานการรับเงินภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
บัดนี้ - 14 ก.ค. 64 ส่งใบสมัคร
15 ก.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ScienceWeek_PNU
16 ก.ค. - 6 ส.ค. 64 ส่งผลงานเข้าประกวด
16 ส.ค. 64 ประกาศผลการตัดสิน ScienceWeek_PNU

ดาวน์โหลด

 

โทรศัพท์
089 734 1958
อีเมล์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ
อาจารย์สิทธิเดช ชูด้วง

 

ทุกวัน


 • จาก 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 18 สิงหาคม 2564
 • 18 สิงหาคม 2564

จัดทำโดย iCagenda