ประกาศผลการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประกาศผลการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ หัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัว ครั้งที่ 3 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วยรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

ผลการตัดสิน

จากผลการตัดสินของคณะกรรมการประกวดการแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย

การรับรางวัล

ทีมที่ได้รับรางวัล ให้กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร (สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง) พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุแล้วส่งกลับมายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 (ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์) เมื่อผู้จัดการแข่งขันได้รับเอกสารทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย จะดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรและ/หรือเงินรางวัลต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม

นายสิทธิเดช ชูด้วง
โทร 073 709030 ต่อ 3100
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.