ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 2566 (Science Show 2023) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสสราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 2566 (Science Show 2023) ในงานสัปาดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

บัดนี้ได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ดังแนบ

ดาวน์โหลด