กำหนดการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย 16-17 กันยายน 2566 ซ้อมใหญ่ 18 กันยายน 2566 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/pnu.ac.th/graduation