ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลูมา สมานหมาน ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาครีมพลางหน้าที่ใช้ง่ายและปลอดภัย และ อาจารย์มาดีนา น้อยทับทิม ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารมังสวิรัติสำเร็จรูปสำหรับยังชีพ จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก