ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 073-709030 ต่อ 3100, 09-8047-7046, 09-3767-5331