ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั่วไป โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 073-709030 ต่อ 3100, 09-8047-7046, 09-3767-5331