รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 รับตรง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ประเภทรับตรงอิสระ

หลักฐานในการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

การสมัคร

  • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://admission.pnu.ac.th
  • หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2566

กำหนดการดำเนินงานรับสมัคร