ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี รอบเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2567

ด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 10 กันยายน ถึง 10 พฤศจิกายน 2566 นั้น

บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ