เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 (ประเภทรับตรงอิสระ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 (ประเภทรับตรงอิสระ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.pnu.ac.th/ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2566 เท่านั้น