รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 ระดับปริญญาตรี “รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม” ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

ช่องทางการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สมัครออนไลน์ https://admission.pnu.ac.th
  • สมัครทางไปรษณีย์

เปิดรับสมัครวันที่ 20 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2566
ติดต่อสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร 073709030 ต่อ 3100