รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 4 Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (Admissions 2) สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร