ทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับบริการ ประจำปี 2564

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขา ทุกชั้นปี ทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับบริการ จากผู้ให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดังลิงก์ต่อไปนี้

กิจกรรม

ทำแบบประเมิน