การแข่งขันตอบปัญหา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับม.ปลาย

รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจาปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๗ ดังไฟล์แนบ