รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบเด็กดีมีคุณธรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม

หรือสมัครด้วยตัวเองที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 062-3786774 หรือ 099-3532828