รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

หรือสมัครด้วยตัวเองที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 086-4842432 , 092-5578085