รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://admission.pnu.ac.th