รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 1 แบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564