previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท

หลักสูตรทั้งหมด

การเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้โดยคลิกปุ่มด้านขวา

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวการศึกษา
 3. ข่าวกิจกรรม
 4. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 5. ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 19 ปี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน Science and Technology Conference 2024 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 19 ปี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันวาดภาพระบายสี ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 19 ปี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “ สนุกกับการเรียนรู้ อยู่ห้องปฏิบัติการเคมีอย่างไรให้ปลอดภัย” ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 19 ปี

 • ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจากความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่ทำหรือเรียนรู้
  นูรอห์ เต๊ะ ครูผู้สอน โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
  (บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • 1
 • 2
 • 3